Børn kan lære alt

I de fleste vestlige lande starter skolegang og undervisning i syvårs-alderen, men selve barnets indlæring starter allerede ved fødslen. Den lille tumling skal lære at sanse sine omgivelser, kravle, gå, løbe og bruge sine hænder.

 

AF LARZ THIELEMANN

 

Barnet skal på rekordtid lære at omsætte de mange indtryk og tanker til et sprog, der kan forstås af andre. Dette sker for alle raske børn i stort set alle lande og kulturer. Vel at bemærke uden særlig hjælp fra en voksen. Dette arbejde klarer hjernen selv med lidt hjælp fra mor, far eller de voksne, som varetager barnets tidlige opvækst.

Ved syvårs-alderen er hjernen fuldt ud modnet og barnet skal i skole for at modtage undervisning. Nu er synet så perfekt, at det kan se de små bogstaver. Hjernen er organiseret og har valgt side. Barnet kan nu lære at læse struktureret fra venstre mod højre ved at pege på ordet og sige det højt ved hjælp af talesproget. Hørelsen kan acceptere og filtrere klassens mange lyde. Fingrene kan holde på et blyant og balancenerven er så tilpas udviklet at barnet kan sidde på en stol i længere tid og er i stand til at løbe og lege med de andre børn.

Denne model til udvikling af det menneskelige potentiale har været benyttet af den vestlige verden i godt og vel 100 år og har formået at skabe en relativ civiliseret verden.

Børn vil lære mere end alt andet

I grove træk forhindrer vi altså barnet i at lære noget væsentligt i syv år. Hjernen skal have fred og ro til at modne, ved hjælp af leg og de aktiviteter den selv kan finde på. Forældrenes primære opgaver er hensat til at forsyne barnet med føde og sørge for at det ikke kommer til skade. Vi har generelt ikke den store tiltro til, at små børn kan andet, end det som børn nu kan.

Hvis man spørger en tilfældig voksen person: Hvordan er en typisk treårig? Vil han formentlig sige, at de er nogle herlige små størrelser, der kan lide at lege med Lego og fjolle rundt. Faktisk har nogle voksne med meget lange uddannelser givet børn i den alder, tilnavnet "tumlinge". En slags diagnose, der cementerer deres ubegavede og naive væremåde.

Men hænger det sådan sammen? Lad os give børnene et valg for at bevise mit synspunkt. Hvis vi giver dem valget mellem at lege med Lego eller blive isolationsfængslet i en kravlegård, hvad ville de så vælge? De vælger naturligvis at lege med Lego. Herefter kan vi konkludere, at små børn på tre år elsker at lege med Lego.

For nyligt så jeg i fjernsynet nogle udenlandske diplomater i håndjern med bind for øjnene lænket til en stol, så de ikke kunne bevæge sig. Hvad ville de mon svare, hvis de fik spørgsmålet, om ikke de hellere ville lege med Lego end at sidde der? Selvfølgelig vil de hellere lege med Lego og vi kan hermed konkludere at diplomater elsker at lege med Lego.

Hvis vi derimod giver barnet valget mellem at lege med Lego eller lære græsk. Hvad ville det så vælge? Ja, jeg er overbevist om, at langt de fleste ville vælge at lære græsk. Hvorfor? Fordi børn elsker opmærksomhed fra en voksen. Ægte og inspirerende samvær med fuld opmærksomhed. Det er i denne situation, at de kan lære næsten alt, for børn vil hellere lære end noget andet i hele verden.

Hvorfor er tidlig indlæring så vigtigt?

Hjernen udvikler sig mest fra 0 til 3 år. Nye hjerneceller aktiveres i milliontal fra dag til dag. I denne periode dannes hjerneceller hurtigere end nogen andre celler i et barns krop. Denne hurtige udvikling af barnehjernen fortsætter indtil barnet er omkring 8 år.
Ved fødslen, vejer hjernen 25 procent af sin udvoksede vægt. Ved etårs-alderen vejer den 50 procent. Ved toårs-alderen vejer den 75 procent og efter treårs-alderen vejer hjernen 90 procent af dens endelige vægt.

Hvis vi sammenholder disse fakta med viden om, at hjernen er mest modtagelig når den gror, kan vi konkludere, at jo yngre hjernen er, jo mere formbar er den. Et barns hjerne bygger sig selv ved at danne nye forbindelser, som reaktion på den stimulation den modtager. Små børns hjerner er som svampe, der suger al den kraft og saft den kan komme i nærheden af.

Fostret begynder at reagere på lyde i løbet af måned fem i livmoderen, da hørelsen bliver fuldt udviklet. Det betyder, at læring begynder før fødslen.

Efter fødslen fortsætter barnets hjerne med suge til sig, som reaktion på de oplevelser som omgivelserne tilbyder. Læring er på dette tidspunkt hurtigere og mere ubesværet, end det nogensinde vil blive igen.
Derfor handler om at udnytte kraften i barnets hjerne. Noget alle forældre gør i forhold til vort modersmål. Det ligger i den accepterede undervisningsnorm, at sprogstimulering er tilladt lige fra fødslen. Derimod er det streng forbudt at undervise små børn i for eksempel læsning eller matematik.

Et barns hjerne er skabt til at lære, hvilket gør små børn til de mest inkarnerede studenter i verden. Dertil kommer, at de ikke bærer rundt med traumatiserede oplevelser fra skolegangen. De er endnu ikke blevet udsat for mistro, test og eksamen. For små børn er læring ren leg og nydelse.

Spørg Hjernetips.dk

Ring på 70 20 60 27 (10-12 og 17-18).

Eller send os en e-mail, hvis du har spørgsmål.

dashed

woman_writing_at_laptop.jpg

– En diagnose uden en
opfølgende behandlings-
plan er som en cykel
uden hjul.
                            --- Larz Thielemann

dashed